Politika privatnosti

M- 6 Tikveš se obavezuje da će čuvati privatnost i tajnost ličnih podataka svih kupaca, u skladu sa Zakonom o elektronskoj trgovini (Sl. glasnik RS, br. 41/2009, 95/2013 i 52/2019).

Svi zaposleni u M-6 Tikveš su u obavezi da poštuju načela zaštite privatnosti i tajnosti podataka. Prikupljaju se samo neophodni, osnovni podaci o kupcima/korisnicima i obaveštavaju se o načinu korišćenja. Proverava se sa kupcima da li njihovi podaci mogu da se koriste, uključujući proveru saglasnosti kada su u pitanju liste kontakata koje se koriste za marketinške kampanje.

Lični podaci kupaca skladišteni su u informacionom sistemu M-6 Tikveš i čuvaju se na sigurnom mestu i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci potrebni za pružanje kvalitetne usluge kupcima.

Upotreba podataka ograničena je na komunikaciju s kupcima u svrhu obavljanja prodajnih transakcija i obaveštavanje korisnika o novostima i pogodnostima koje su im dostupne putem naše web prodavnice.

M-6 Tikveš garantuje da se lični podaci korisnika web prodavnice ne daju nikad na uvid ili za upotrebu trećoj strani bez prethodne izričite saglasnosti korisnika. M-6 Tikveš se obavezuje da primenjuje sve razumne mere sigurnosti u svrhu zaštite interesa korisnika usluga i sprečavanje eventualnih zloupotreba. M-6 Tikveš se ne može smatrati odgovornim za zloupotrebe za koje se ne može utvrditi da su nastale kao posledica tehničko-sigurnosnog propusta sistema web trgovine ili propusta zaposlenih. M-6 Tikveš zadržava pravo da ne isporuči robu čija porudžbina ima nepotpune i/ili netačne podatke, odnosno ukoliko nije moguća provera porudžbime telefonskim putem usled pogrešno navedenog broja ili nejavljanja na poziv.